Dokumenti

kids read

Na sljedećim linkovima možete pogledati i preuzeti sve važnije dokumente.

 

FINANCIJSKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

     Bilješke uz godišnji financijski izvještaj

     Financijski plan za period 2018-2020.

 

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

     Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2017./2018.

     Kurikulum za pedagošku godinu 2017./2018.

 

     Godišnje izvješće za pedagošku godinu 2016./2017.

 

JAVNA NABAVA

     Registar ugovora jednostavne nabave u 2017.

 

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA

     Plan nabave roba i usluga za 2018. godinu

     Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

     Registar ugovora

 

PRISTUP INFORMACIJAMA

     Pravilnik o pristupu informacijama

     Zahtjev za pristup informacijama

    Odluka o imenovanju službenika za informiranje

    Godišnje izvješće o pristupu informacijama za 2017.

 

OPĆI AKTI

 

     Statut DV Matulji

     Izmjene i dopune Statuta DV Matulji

 

ARHIVIRANA DOKUMENTACIJA

 

 

Financijska izvješća za 2016. godinu

Poziv za dostavu ponuda -  svježe voće i povrće

Poziv za dostavu ponuda -  mlijeko i mliječni proizvodi
Poziv za dostavu ponuda -  svježe meso
Poziv za dostavu ponuda - lož ulje - ekstra lako
Plan nabave roba i usluga 2017
Financijski plan za period 2017-2019.
Godišnji plan i program rada za pedagošku godinu 2016./2017

Kurikulum za pedagošku godinu 2016./2017.
Financijski izvještaji za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2014. godinu
Bilješke uz financijske izještaje
Financijski plan 2015-2017    
Plan nabave 2015

Plan nabave roba i usluga 2016

Financijski plan 2016 - 2018.