Natječaji

bus

 

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE, KUĆNOG MAJSTORA I KUHARA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „Narodne novine“,  broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

1. ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ- 2 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme

3. KUĆNI MAJSTOR-  1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

4. KUHAR - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj: 10/97, 107/07, 94/13), a za kućnog majstora/icu i kuhara/icu  prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“, broj: 10/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca), presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku uvjerenja o položenom ispitu za ložača centralnog grijanja i položen vozački ispit „B“ kategorije ( pod točkom 3.).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja , na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.