Natječaji

bus

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

ŠETALIŠTE D. GERVAISA 4

51 211 MATULJI

KLASA:601-02/17-06/02

URBROJ:2156-01-01-16-1

Matulji, 18.09.2017.

 

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj:10/97, 107/07 i 94/13), Državnog pedagoškog standarda pedagoškog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj: 63/08 i 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

za upis djece u program predškole

za pedagošku godinu 2017./2018.

(samo za djecu koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji)

 

 

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2017./2018. za djecu rođenu od 01.04.2011. godine do 31.03.2012. godine, koja nisu polaznici redovitog programa Dječjeg vrtića Matulji.

Sukladno članku 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“ broj: 107/14) program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu.

 

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

  • presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodnog lista djeteta
  • presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i uvjerenja o prebivalištu za dijete
  • potvrdu o liječničkom pregledu djeteta od nadležnog liječnika
  • nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centar za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

 

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 18.09.2017. do 26.09.2017. godine u upravi Dječjeg vrtića Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, 51 211 Matulji svakim radnim danom u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

 

Program predškole bit će organiziran u skladu s Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole („Narodne novine“, broj: 107/14) i broju prijavljene djece.

O svim aktivnostima vezanim za organizaciju predškole, roditelji/skrbnici bit će pravovremeno

obaviješteni.

Zahtjev za upis djeteta u program predškole Dječjeg vrtića Matulji može se preuzeti na internetskoj stranici http://www.djecjivrticmatulji.hr ili u upravi vrtića.