Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

KLASA: 601-09/15-01/02

URBROJ:  2156 - 01 - 01 - 15 - 1

Matulji, 19.08.2015. godine

Dječji vrtić Matulji raspisuje

 

NATJEČAJ

za

1. Pedagoga/inju na određeno vrijeme za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz potporu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  - 1 izvršitelja/ica

Kandidat/tkinja mora ispunjavati uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07 i 94/13.) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u vrtiću (NN 133/97.).

Kandidat/kinja su dužni uz prijavu dostaviti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi
  • dokaz o državljanstvu
  • dokaz o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od jednog mjeseca

Rok za prijavu na natječaj je od 19.08.2015. do 26.08.2015. godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Dječji vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom „za natječaj“.