Natječaji

bus

Dječji vrtić Matulji

Šet. D. Gervaisa 4

51 211 Matulji

KLASA:112-03/17-02/02

URBROJ:2156-01-01-17-43

Matulji, 28.02.2017.

 

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU, POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

(NATJEČAJ OBJAVLJEN 15. VELJAČE 2017. GODINE)

 

OBAVIJESTI I UPUTE O TESTIRANJU ZA RADNO MJESTO TAJNIKA/ICE

Komisija za pregled natječajne dokumentacije natječaja objavljenog na stanicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića Matulji od 15. veljače 2017. godine za prijam u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto tajnika/ice, informira kandidate/kinje koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju.

Testiranje (pisani dio) će se održati 06. ožujka 2017. godine s početkom u 16:00 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Matulji, Šetalište Drage Gervaisa 4, Matulji.

Svi su kandidati/kinje dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatra se da su povukli prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

 

 1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA

Testiranje će se provesti na sljedeći način:

 • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta tajnika/ice

 • Razgovor (inervju) s kandidatima/kinjama

Maksimalan broj bodova koji kandidati/kinje mogu ostvariti na provjeri znanja iznosi 20 bodova ( 12 bodova iz pisanog testiranja i 8 bodova temeljem provedenog razgovora (intervjua).

 

Izvori za pripremu provjere znanja su:

 1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju –(„Narodne novine“, broj 10/97, 107/07 i 94/13)

 2. Zakon o radu – („Narodne novine“, broj 93/14)

 3. Uredba o uredskom poslovanju- („Narodne novine“, broj 7/09)

 4. Zakon o ustanovama – („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

 5. Zakon o javnoj nabavi- („Narodne novine“, broj 120/16)

 6. Ovršni zakon -(„Narodne novine“, broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16)

 7. Statut Dječjeg vrtića Matulji – www.djecjivrticmatulji.hr

   

   

 1. PRAVILA TESTIRANJA

   

 1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati/kinje koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

 2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja započet će se s testiranjem

 3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima/kinjama će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.

Pismena provjera znanja za kandidate/kinje sastoji se od:

 • Provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta tajnika/ice

Pismena provjera znanja traje ukupno 45 minuta.

Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTEN:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama;

 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva

 • napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja;

 • razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red

 

Ukoliko kandidat/kinja postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Komisija neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat/kinja povukao prijavu na natječaj.

 

 1. Kandidati/kinje koji postignu na pismenom testiranju 50 % i više bodova, pristupaju na razgovor (inervju) s Komisijom za odabir kandidata.

 2. Razgovor (intervju) s Komisijom za odabir kandidata održati će se neposredno nakon pismenog testiranja.

 3. Nakon provedenog razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru.

 

 

POPIS KANDIDATA/KINJA ZA PISMENO TESTIRANJE ZA RADNO MJESTO TAJNIK/ICA

 

 

 1. IVANA BAKOVIĆ

 2. MARINA BIONDIĆ

 3. JADRANKA BROZIČEVIĆ

 4. JELENA DERETA

 5. BRIGITA DOVOĐA

 6. IRINA GREGOV

 7. LEO GOJA

 8. BOJANA JAUK

 9. DENI KALEM

 10. ANA KRIŽANOVIĆ

 11. LORIANA LJUTIĆ

 12. HELENA MIKULANDRA

 13. DOLORES MORNAR

 14. NATALIA PERKOVIĆ

 15. MARINA PRIMC

 16. TEA RUBEŠA

 17. TAMARA ŠPOLJARIĆ

 18. SMILJANA TATALOVIĆ

 

Ravnateljica:

Jelena Stepić