Natječaji

bus

Upisi djece

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

     Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

    Odluka o upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

    Odluka o izmjenama i dopunama odluke upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

    Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 

     Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtićima i obrtima na području PGŽ

 

 

 

 

ARHIVA:

 

 

   Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

    Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 
 

    Odluka o sufinanciranju Općine Matulji

 

    Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2018./2019.

     Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Matulji u 2018./2019. pedagošku godinu

     Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2016./2017.

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2016./2017.

     Odluka o upisu djece u DV Matulji

     Izmjene i dopune odluke o upisu djece u DV Matulji

 

     Javni poziv za upis djece u program predškole

Niže možete preuzeti dokumentaciju vezanu uz upis djece u vrtić Matulji u ped.god. 2015/2016

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2015./2016.

     Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji