Natječaji

bus

Upisi djece

 

 

UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

 

Rješenje o konačnim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2020./2021. preuzmite OVDJE

 

Zahtjevi za upis djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2020./2021. primali su se od  ­­­11. svibnja 2020. do zaključno 22. svibnja 2020. godine.

 

Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji (preuzmite OVDJE) 

 

     Odluka o upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upisu djeca u Dječji vrtić Matulji

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

     Izmjene i dopune Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 

     Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece

 

     Odluka o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 

     Ispravak Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece u Dječjem vrtiću Matulji

 

     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o učešću roditelja u cijeni smještaja djece

 

     Odluka o sufinanciranju smještaja djece u vrtićima i obrtima na području PGŽ

 

 

 

 

 

ARHIVA:

 

 

Rješenje o privremenim rezultatima upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2020./2021. preuzmite OVDJE

Obavijest roditeljima/skrbnicima djece koja nisu upisana po rješenju o privremenim rezultatima upisa preuzmite OVDJE

 

     JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DV MATULJI U 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU

 

Zahtjevi za upis djeteta sa svom potrebnom dokumentacijom primat će se od  ­­­11. svibnja 2020. do zaključno 22. svibnja 2020. godine, putem:

 

a)      pošte na adresu

 

Dječji vrtić "Matulji", Šetalište D. Gervaisa 4, 51 211 Matulji s naznakom:

"za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji“

 

Posljednji dan predaje pošti je 22. svibnja 2020. godine te se smatra danom predaje javnopravnom tijelu, Dječjem vrtiću Matulji.

 

 

b)      putem e-mail adresa:

 

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Posljednji dan predaje putem e-maila je 22. svibnja 2020. godine te se smatra danom predaje javnopravnom tijelu, Dječjem vrtiću Matulji.

 

Potrebna dokumentacija za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji:

 

 • Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji (preuzmite OVDJE)
 • Inicijalni upitnik (ispunjava se online) – popunite OVDJE
 • djetetovu presliku rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih
 • uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • uvjerenje o odobrenom privremenom boravku (ne starije od 30 dana) za dijete i za roditelje/skrbnike ili za samohranog roditelja/skrbnika
 • dokaze o zaposlenju roditelja/skrbnika ili samohranog roditelja/skrbnika - elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis-za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca na teritoriju Republike Hrvatske, a za roditelje/skrbnike zaposlene kod poslodavca izvan teritorija Republike Hrvatske potvrdu poslodavca ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
 • za roditelje/skrbnike redovite studente, učenike, pripravnike i specijalizante potvrde nadležnih institucija
 • za dijete roditelja/skrbnika invalida Domovinskog rata - rješenje nadležnog ministarstva o statusu invalida Domovinskog rata
 • za dijete s teškoćama u razvoju - mišljenje stručnog povjerenstva osnovanog po propisima iz područja socijalne skrbi ili odgovarajući medicinski i drugi nalazi, mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka
 • za dijete samohranog roditelja - rodni list djeteta ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za upis; presliku smrtnog lista, smrtovnice ili izvatka iz matice umrlih za preminulog roditelja ili drugu javnu ispravu kojom se dokazuje da roditelj sam skrbi i uzdržava dijete
 • za dijete u udomiteljskoj obitelji - presliku rješenja da je dijete u udomiteljskoj obitelji
 • za dijete iz obitelji s troje ili više malodobne djece - presliku rodnih listova ili izvatka iz matice rođenih
 • za dijete roditelja/skrbnika koji prima dječji doplatak - presliku rješenja ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o pravu na dječji doplatak za tekuću godinu.

 

Sukladno Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima („Narodne novine“, broj 105/02, 55/06, 121/2007) upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.

Zbog posebnih okolnosti uzrokovanih virusom SARS-CoV-2, potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, roditelj/skrbnik obvezan je dostaviti najkasnije prilikom potpisivanja ugovora s Dječjim vrtićem Matulji o međusobnim pravima i obvezama.

 

Ukoliko roditelj /skrbnik ne dostavi potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta i procijepljenosti djeteta te dodatnu zdravstvenu potvrdu za slučaj promjena zdravlja nastalih nakon sistematskog zdravstvenog pregleda, s roditeljem/skrbnikom Dječji vrtić Matulji neće potpisati ugovor, što znači da dijete neće biti upisano u Dječji vrtić Matulji.

 

 

   Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

   Odluka o upisu djece u Dječji vrtić Matulji u ped.god. 2019./2020.

 

    Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

 
 

    Odluka o sufinanciranju Općine Matulji

 

    Izmjene i dopune Odluke o sufinanciranju

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2018./2019.

     Zahtjev za upis djece u Dječji vrtić Matulji u 2018./2019. pedagošku godinu

     Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2016./2017.

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2016./2017.

     Odluka o upisu djece u DV Matulji

     Izmjene i dopune odluke o upisu djece u DV Matulji

 

     Javni poziv za upis djece u program predškole

Niže možete preuzeti dokumentaciju vezanu uz upis djece u vrtić Matulji u ped.god. 2015/2016

 

     Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Matulji

     Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Matulji za pedagošku godinu 2015./2016.

     Zahtjev za upis djeteta u Dječji vrtić Matulji