Natječaji

bus

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J

za radno mjesto

ODGOJITELJA/ICE - 1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme

          (zamjena za bolovanje )         

        

Uvjeti: za odgojitelja/icu može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUĆNOG MAJSTORA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

 

KUĆNOG MAJSTORA -  1 izvršitelj/-ica- na određeno puno radno vrijeme,

zamjena za bolovanje

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA KUHARA I PSIHOLOGA

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 

N A T J E Č A J
za radna mjesta

 

1.      KUHAR/ICA - 1 izvršitelj - na neodređeno puno radno vrijeme

2.      PSIHOLOG/INJA - 1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

 

 

Uvjeti: za psihologa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu u predškolskoj ustanovi (točka 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

 

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja 08.01.2014. god, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".


Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJE

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13)  Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

N A T J E Č A J
za radna mjesta

ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice - na određeno puno radno vrijeme

(zamjena za bolovanje i rodiljni dopust)

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz  Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis,  presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu, presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca).

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječaj za odgojitelj/ice i kuhar/ice

 

Ovaj natječaj je završio te služi samo kao arhiva. Molimo Vas da ne šaljete svoje prijave.

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97 i 107/07) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Matulji objavljuje

 N A T J E Č A J

 za radna mjesta

1. ODGOJITELJ/ICA - 2 izvršitelja/ice - na neodređeno puno radno vrijeme

2. ODGOJITELJ/ICA - 5 izvršitelja/ica - na određeno puno radno vrijeme

3. KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica – na određeno puno radno vrijeme

Uvjeti: za odgojitelja/ice može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).

Uz zamolbu kandidati moraju priložiti: životopis, presliku diplome ili završne svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (pod točkom 1. i 2.), presliku domovnice, presliku uvjerenja o nekažnjavanju (ne starijeg od 1 mjeseca). Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Matulji", D. Gervaisa 4, 51211 Matulji s naznakom: "za natječaj".

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonskom roku.