O nama

contact

 

Djelatnici

 

U Vrtiću Matulji zaposleno je ukupno 66 djelatnika.

 

Odgojno-obrazovni rad provodi 45 odgojiteljica i stručni tim vrtića koji čine:

- ravnateljica Jelena Stepić

- pedagoginja Kolinda Vučinić

- psihologinja Sandra Dadasović

- zdravstvena voditeljica Vera Jelušić

 

Na administrativno računovodstvenim poslovima radi Diana Mohorovičić.

Na poslovima tajnika radi pravnica Tea Rubeša.

 

Od tehničkog osoblja:

- na poslovima prehrane radi 5 osoba

- na ostalim poslovima 11 osoba

Program 

 

U našem vrtiću obuhvaćeno je 423 djece rane i predškolske dobi u 23 skupine:

  • 14 skupina cjelodnevnog programa , od toga 5 skupina cjelodnevnog programa jaslica i 9 skupina cjelodnevnog programa vrtića
  • 2 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa
  • 5 skupina poludnevnog programa
  • 2 skupine za rano učenje stranih jezika, talijanskog i engleskog

 

 

Naši vrtići

 

Na području Općine Matulji program predškolskog odgoja i obrazovanja organiziran je u sedam objekata:

 

• Vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji, tel./fax: 051 274 127/051 274 128

- radno vrijeme vrtića od 6:00-17:00 sati

 

• Vrtić Jušići, Jušići 127, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741272

- radno vrijeme - skupina cjelodnevnog programa 6:15-16:45 sati, skupina poludnevnog programa 7:30-13:00 sati

 

• Vrtić Rukavac, Rukavac bb, 51211 Matulji, mob.: 091 2741271

- radno vrijeme vrtića od 6:15-17:00 sati

 

• Vrtić Brešca, Brešca 3, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741273

- radno vrijeme vrtića od 7:30-13:00 sati

 

• Vrtić Brgud, V. Brgud 40, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741274

- radno vrijeme - skupina cjelodnevnog programa 6:30-17:00 sati, skupina poludnevnog programa 7:30-13:00 sati

 

• Vrtić Mune, V. Mune 3, 51212 V. Mune, mob.: 091 2741275

- radno vrijeme vrtića od 8:00-13:30 sati

 

• Vrtić Rupa-Lipa, Rupa 5, 51214 Šapjane, mob.: 091 2741276

- radno vrijeme vrtića od 6:30-16:30 sati

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

KONAČNO RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU OBJAVLJENO JE NA OGLASNOJ PLOČI DJEČJEG VRTIĆA MATULJI, DANA 03.08.20O18. GODINE.

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU ODRŽAT ĆE SE 06.08.2018. GOD. (PONEDJELJAK) U BLAGOVAONI DJEČJEG VRTIĆA MATULJI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

- U 17:00 SATI – ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE UPISANE U JASLIČKE PROGRAME

- U 18:00 SATI -  ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE UPISANE U VRTIĆKE PROGRAME

POTPISIVANJE UGOVORA ZA RODITELJE /SKRBNIKE NOVOUPISANE DJECE VRŠIT ĆE SE:

- 06.08.2018. (PONEDJELJAK) OD 7:00 DO 16:30 SATI

- 07.08.2018.  (UTORAK) OD 7:00 DO 18:00 SATI

- 08.08.2018. (SRIJEDA) OD 7:00 DO 15:00 SATI

Navedeno potpisivanje ugovora ne odnosi se na novoupisanu djecu u objekte Veli Brgud i Brešca već će se ugovori o korištenju usluga Dječjeg vrtića Matulji za 2018./19. pedagošku godinu za navedene objekte potpisivati u mjesecu  listopadu 2018. godine o čemu će roditelji/skrbnici biti pravovremeno obavješteni.