O nama

contact

Naši vrtići

 

Na području Općine Matulji program predškolskog odgoja i obrazovanja organiziran je u sedam objekata:

 

• Vrtić Matulji, Šetalište D. Gervaisa 4, 51211 Matulji, tel./fax: 051 274 127/051 274 128

- radno vrijeme vrtića od 6:00-17:00 sati

 

• Vrtić Jušići, Jušići 127, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741272

- radno vrijeme  vrtića 6:15-16:45 sati

 

• Vrtić Rukavac, Rukavac 89A, 51211 Matulji, mob.: 091 2741271

  Vrtić Rukavac, Društveni dom, Rukavac 61A 51211 Matulji, mob.: 091 6033306

- radno vrijeme vrtića od 6:30-17:00 sati

 

• Vrtić Brešca, Brešca 3, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741273

- radno vrijeme vrtića od 7:30-13:00 sati

 

• Vrtić Brgud, V. Brgud 40, 51213 Jurdani, mob.: 091 2741274

- radno vrijeme - skupina cjelodnevnog programa 6:15-17:00 sati, skupina poludnevnog programa 7:30-13:00 sati

 

• Vrtić Mune, V. Mune 3, 51212 V. Mune, mob.: 091 2741275

- radno vrijeme vrtića od 8:00-13:30 sati

 

• Vrtić Rupa-Lipa, Rupa 5, 51214 Šapjane, mob.: 091 2741276

- radno vrijeme vrtića od 7:00-16:30 sati