O nama

contact

Program 

 

U Dječjem vrtiću Matulji u sedam objekata upisano je 420 djece ranog i predškolskog uzrasta koja su raspoređena u 26 odgojno – obrazovne skupine:

•    8 skupina cjelodnevnog programa jaslica

•    12 skupina cjelodnevnog programa vrtića

•    2 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa

•    2 skupina poludnevnog programa

•    1 skupina za rano učenje engleskog jezika

•    1 skupina za rano učenje talijanskog jezika