O nama

contact

Program 

 

U Dječjem vrtiću Matulji u sedam objekata upisano je 421 djece ranog i predškolskog uzrasta koja su raspoređena u 26 odgojno – obrazovne skupine:
•    8 skupina cjelodnevnog programa jaslica
•    10 skupina cjelodnevnog programa vrtića
•    1 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa
•    2 skupina poludnevnog programa
•    1 skupina za rano učenje engleskog jezika
•    1 skupina za rano učenje talijanskog jezika