O nama

contact

Program 

 

U našem vrtiću obuhvaćeno je 423 djece rane i predškolske dobi u 23 skupine:

  • 14 skupina cjelodnevnog programa , od toga 5 skupina cjelodnevnog programa jaslica i 9 skupina cjelodnevnog programa vrtića
  • 2 skupine poludnevno/cjelodnevnog programa
  • 5 skupina poludnevnog programa
  • 2 skupine za rano učenje stranih jezika, talijanskog i engleskog