Projekti

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA

KONAČNO RJEŠENJE O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ MATULJI U 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU OBJAVLJENO JE NA OGLASNOJ PLOČI DJEČJEG VRTIĆA MATULJI, DANA 03.08.20O18. GODINE.

RODITELJSKI SASTANAK ZA NOVOUPISANU DJECU ODRŽAT ĆE SE 06.08.2018. GOD. (PONEDJELJAK) U BLAGOVAONI DJEČJEG VRTIĆA MATULJI PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU:

- U 17:00 SATI – ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE UPISANE U JASLIČKE PROGRAME

- U 18:00 SATI -  ZA RODITELJE/SKRBNIKE DJECE UPISANE U VRTIĆKE PROGRAME

POTPISIVANJE UGOVORA ZA RODITELJE /SKRBNIKE NOVOUPISANE DJECE VRŠIT ĆE SE:

- 06.08.2018. (PONEDJELJAK) OD 7:00 DO 16:30 SATI

- 07.08.2018.  (UTORAK) OD 7:00 DO 18:00 SATI

- 08.08.2018. (SRIJEDA) OD 7:00 DO 15:00 SATI

Navedeno potpisivanje ugovora ne odnosi se na novoupisanu djecu u objekte Veli Brgud i Brešca već će se ugovori o korištenju usluga Dječjeg vrtića Matulji za 2018./19. pedagošku godinu za navedene objekte potpisivati u mjesecu  listopadu 2018. godine o čemu će roditelji/skrbnici biti pravovremeno obavješteni.