Projekti

OD DANA KADA SMO PRIHVATILI IZAZOV I KRENULI U PROGRAM MEĐUNARODNE EKO ŠKOLE PROŠLE SU DVIJE GODINE. PROVELI SMO NIZ EKOLOŠKIH AKCIJA I PROJEKATA. OSIM NASTAVKA RADA NA PROJEKTIMA OTPAD I ZDRAVA HRANA OVE GODINE OSMISLILI SMO PROJEKT VODA.

 

Djeca predškolske dobi neprekidno istražuju svoju okolinu i traže odgovore na pitanja kako, zašto i od čega je što napravljeno. Odgojitelji prepoznaju i potiču dječju radoznalost i želju za spoznajom svijeta oko sebe. Ne postoji ništa u djetetovu umu što nije ušlo kroz njegova osjetila. Voda je djeci od najranije dobi jedno od najdražih sredstava za igru i učenje. U okviru programa Eko-škole posebna se pozornost daje pitanjima racionalnog iskorištavanja vode. Vodu često koristimo u izobilju kao da su zalihe neiscrpne. Kako su djeca u svakodnevnom doticaju s vodom, ovaj projekt potaknut je isključivim interesom djece.

CILJEVI PROJEKTA

 • stvarati prve kontakte djece s jednostavnim znanstvenim pokusima na siguran i zanimljiv način
 • produbiti njihovo zanimanje za znanost
 • omogućiti djetetu učenje otkrivanjem u skladu s njegovim vlastitim potencijalima
 • zaštita voda

ZADAĆE PROJEKTA

U ODNOSU NA DIJETE

 •  promatranje svijeta oko sebe,
 •  stjecanje znanja o prirodi i njezinim zakonitostima,
 •  razvijati aktivan odnos s okolišem,
 •  odgovorno ponašanje prema sebi, drugima  prirodi, 
 •  usavršavanje vještina i navika nužnih u istraživačkim aktivnostima,
 •  unaprjeđivati sposobnosti samostalnog postavljanja pitanja, oblikovanja pretpostavki i dobivanjarješenja (odgovora) te sposobnosti provjeravanja rješenja,

 

U ODNOSU NA ODGOJITELJE

 • poticati djecu na stjecanje znanja, vještina i navika nužnih u istraživačkim aktinostima,
 • poticati istraživački duh djece,
 • osigurati raznovrsnost materijala koji djeci omogućuju aktivno sudjelovanje
 • podržavati djecu u aktivnom istraživanju i učenju
 • njegovati suradničko učenje djece i odgojitelja (uključiti i roditelje kao potporu)