Projekti

 

EKO VRTIĆ

 DJEČJI VRTIĆ MATULJI

 

PROGRAM DJELOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU

2017. /2018.g.

 

Nastavak rada na projektima:

„Otpad“,

„Energija“,

„Zdrava hrana“ – proslave zdravih rođendana,

„Voda“.

 

NOSITELJI PROGRAMA:

 • EKO - ODBOR DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • ODGOJITELJI I DJECA DJEČJEG VRTIĆA MATULJI
 • EKO PATROLA
 • OSTALO OSOBLJE  VRTIĆA (domar, spremačice, tajništvo, računovodstvo)
 • SPONZORI / KUMOVI

 

ZADACI I AKTIVNOSTI

 • Dogovor o projektima na   sjednici  odgojiteljsko vijeća
 • Dogovor oko rada eko skupine i njezine obaveze
 • Prvi sastanak članova Eko skupine
 • Akcij sakupljanja papira
 • Sakupljanje čepova, starih baterija, starog ulja
 • Obilježavanje  Dana  kruha u našem vrtiću (tko želi)
 • Tjedne i mjesečne analize  sakupljanja, selektiranja,  vaganja, i zbrinjavanja otpada
 • Sudjelovanje roditelja u zbrinjavanju otpada
 • Sakupljanje podataka te tjedne i mjesečne analize uštede energenata (vode i struje)
 • Uređenje glavnog panoa
 • Sastanak sa članovima eko - patrole
 • Sastanak eko-odbora
 • Priprema godišnjih izvješća i priloga za bilten Eko–škola
 • Izvješće o provedbi programa  tijekom pedagoške 2017./2018.g.
 

 

 

SASTANAK EKO ODBORA

1. sastanak Eko-odbora

 • Usvajanje Plana djelovanja i Programa djelovanja za pedagošku  2016./2017.g.
 • Dogovor  aktivnosti

2. sastanak Eko–odbora

 • Izvješće o radu Eko–vrtića tijekom pedagoške godine

AKTIVNOSTI EKO - PATROLE

 • Aktiviranje eko-patrole i donošenje plana djelovanja u suradnji s eko koordinatorima,
 • Praćenje i ocjenjivanje urednosti i  uređenosti prostorija i okoliša vrtića
 • Realizacija akcija sakupljanja papira (vaganje), brojenje baterija i praćenja potrošnje energije (voda, el. energija)
 • Organizacija i provođenje Zelene čistke
 • Prikupljanje, razvrstavanje i iskorištavanje otpada nastalog  tijekom odgojno-obrazovnog rada
 • Svakodnevna čišćenja okoliša vrtića i razvrstavanje otpada
 • Odabir najbolje uređene sobe dnevnog boravka, 

OZELENJIVANJE I UREĐENJE VRTIČKOG PROSTORA I OKOLIŠA VRTIĆA

 • Ozelenjivanje svake učionice i drugih prostorija u vrtiću lončanicama
 • Mediteranski  vrt - sadnja cvijeća i mediteranskog bilja
 • Povrtnjak na igralištu

OBAVEZE EKO SKUPINE

 • Uređenje Mediteranskog vrta (jesen i proljeće) i zelenog prostora na igralištu

SURADNJA - LOKALNA ZAJEDNICA

 
 • Sudjelovanje u akcijama čišćenja
 • Suradnja u provebi Zelene čistke, eko-akciji na državnoj razini
 • Suradnja sa udrugom „Žmergo“

PROJEKTI

 

Sudjelovanje u Kampanji  - "Za manje otpada"

„Veliki lov na biljke“ (u prilogu se nalaze koraci i ciljevi)

 

       OSTALO:

 • OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA
 • SUDJELOVANJE NA NATJEČAJIMA SA EKO TEMATIKOM
 • UREĐIVANJE WEB STRANICA VRTIĆA
 • PRAĆENJE EKO ZBIVANJA TEKSTOM  I SLIKOM
 • SURADNJA S DRUGIM VRTIĆIMA