Eko-vrtić

Litter less campaign
Kampanja „Za manje otpada“ u 2016./17.g.

 

Dječji vrtić Matulji po drugi put se uključio u kampanju „Za manje otpada“. Duži niz godina u vrtiću Matulji organizira se prikupljanje starog papira, kartona, baterija, čepova i jestivog (već upotrijebljenog) ulja. U akciji sudjeluju djeca, roditelji, nonice i nonići našeg vrtića. Svojim aktivnim sakupljanjem potaknuli smo i lokalnu zajednicu da nam pomognu u prikupljanju.

Zadnji tjedan u mjesecu organiziramo akciju prikupljanja i odvoz navedenog.

Cilj nam je još više aktivirati roditelje, druge tvrtke i lokalnu zajednicu, da sudjeluju u našim akcijama prikupljanja i razvrstavanja otpada.

 

 

ENERGIJA

Energiju koristimo stalno. Koristimo je za pokretanje strojeva, automobila i drugih transportnih sredstava. Koristimo je za grijanje, hlađenje, da bismo proizveli električnu struju, za rasvjetu i druge stvari u našim domovima, vrtićima, školama i radnim mjestima.

Iz dana u dan, potrošnja energije se stalno povećava. U posljednjih stotinu godina, potrošnja energija se i više nego udvostručila. Ljudi koriste sve više električne energije, putuju više te iskorištavaju stotine raznih stvarčica koji čine život jednostavnijim.

No, odakle dolazi sva ta energija? Većinu dobivamo sagorijevanjem fosilnih goriva kao što su ugljen, nafta i plin. Ostatak energije proizvodimo u nuklearnim reaktorima, hidrocentralama ili iz nekih drugih izvora obnovljive energije, kao što su vjetar i Sunce.

Tijekom rada nastojati ćemo ostvariti sljedeće ciljeve:

Upoznati djecu s pojmom energija, pojmom neobnovljivih i obnovljivih izvora energije, poticati aktivan odnos prema potrošnji energije, a sve uz puno igre, izvođenje pokusa i praktičnih zadataka, izradu igračaka,  izradu vlastitih slikovnica, postera i raznih drugih aktivnosti primjerenih dječjoj dobi.

Potaknuti roditelje i širu javnost na promišljanje i akciju u smislu promjene ponašanja s ciljem uštede energije i energetske učinkovitosti u vlastitim kućanstvima. Razviti svijest o očuvanju čovjekovog okoliša i odnosa prema prirodi.

 

ZADATAK

Primjenom dosadašnjih znanja i spoznaja multidisciplinarno obrađivati raznovrsne  teme, razvijati svijest o postojanju energije koja je neophodna za naš život. Gdje se sve nalazi energija (hrana, biljke, voda, sunce, vjetar). Motivirati djecu da kroz razne aktivnosti i sadržaje dolaze do spoznaja koji su to obnovljivi, a koji neobnovljivi izvori energije.

Osigurati prostor i materijale za provođenje pokusa i istraživanja.  Putem praktičnih aktivnosti steći nova znanja. Povezati ostale projekte („Voda“, „Otpad“, „Zdrav život“) sa projektom „Energija“.

Prema interesima i motiviranosti  odgojiteljice će zajedno sa djecom odabrati teme na kojima će se raditi tijekom godine.

 

Prijedlog tema

1. Što je energija

2. Energija i ljudsko tijelo

3. Hrana kao energija za ljudsko tijelo

4. Kako tijelo troši energiju (oblici kretanja)

5. Energetska učinkovitost u vrtiću

6. Upoznavanje oznake energetske učinkovitosti kućanskih uređaja

7. Što učiniti kada uočimo rasipanje energije uzrokovane kvarom?

8. Poticanje racionalnog korištenja energije u obiteljskom domu

9. Obnovljivi i neobnovljivi izvori energije

10. Sunce i energija sunca

11. Voda i energija vode

12. Vjetar i energija vjetra

13. Biomasa

14. Naša klima

15. Okoliš, otpad i energija

16. Pokrenimo energetski krug: sakupi, recikliraj i ponovno upotrijebi!

17. Biootpad

18. Poticanje smanjivanja otpada u obiteljskom domu

19. Energija i promet

 

ARHIVA STARIH PROJEKATA EKO VRTIĆA

Program Eko-škola

Projekt voda