Za roditelje

Grupa podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Matulji

 

Dječji vrtić Matulji dugi niz godina uključuje djecu s teškoćama u razvoju   u  redovne  programe. Neizostavan segment takvog načina rada je i suradnja s roditeljima. Na inicijativu  roditelja osvijestili smo potrebu razvoja novog vida suradnje i  rada.

Obitelji djece s teškoćama u razvoju suočene su s raznovrsnim problemima, te često trebaju podršku. U pedagoškoj godini 2019./20. u Dječjem vrtiću Matulji počela je djelovati Grupa podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

Osnovni cilj djelovanja unutar grupe je mogućnost  prepoznavanje sličnih teškoća, briga i osjećaja pripadnosti koji doprinosi smanjivanju osjećaja usamljenosti. Osim roditelja u grupu su uključeni i asistenti.  Članovima grupe omogućeno je da razmjenjuju informacije i međusobno se usmjeravaju vezano uz teškoće koje dijele. Isto tako, članovi međusobno nude podršku i pomoć, čineći dobro jedni drugima. Međusobnom interakcijom uče se prilagođavati i biti konstruktivni. U grupi se također potiče osvješćivanje vlastitog ponašanja vezanog uz određenu poteškoću, motiva i ishoda određenog problema, što doprinosi u konačnici boljem razumijevanju sebe i svojih postupaka.

 

Prije svega, važno je članovima omogućiti razmjenu osobnih iskustva (npr. mogućnost da se ispriča osobna priča), pružanje međusobne emocionalne podrške, te stvaranje okruženja prihvaćanja i razumijevanja, te savjetovanja o tome kako se uspješnije  suočiti  s raznim životnim situacijama. Krajnji  cilj  je  osnažiti članove za aktivan pristup u suočavanju s teškoćama, a uspjeh od strane jednog člana grupe u prevladavanju poteškoća može služi kao model ostalima.

 

U suradnji s Udrugom za pomoć djeci i mladima s poteškoćama u razvoju „Belinda Dobrec“

organizirana je edukacija za asistente i roditelje djece s teškoćama u razvoju.

Sadržajno prilagođenim radionicama,  članovima je pružena  mogućnost da   dobiju znanja i vještine važne za bolje razumijevanje određene problematike,  a tako i stručna pomoć i podrška.

 

                                                                                   Pedagoginja Kolinda Vučinić